Skip to content Skip to footer

Информация за музея

Исторически музей – Генерал Тошево е създаден  с Решение № 2 – 2 от 28 февруари 2006г. на ОбСъвет гр. Генерал Тошево. Във фондовете  му се съхраняват движими културни ценности,  които  са  част от културното наследство на Република България. Те са представени в три експозиции на музея в гр. Генерал Тошево и в селата Дъбовик и Красен. Експозицията в гр. Генерал Тошево проследява богатото археологическо минало на региона,  както  и  живота на добруджанеца от края на ХІХ и началото на ХХ в. Специализирани отдели са:

  1. „археология”;
  2. „етнография”;
  3. „нова и най-нова история”;

В музейната сграда в гр. Генерал Тошево има зала за временни и гостуващи експозиции, за образователни програми и културни прояви, за изложби на ученическо творчество.

Музейната експозиция "Йордан Йовков" в с. Красен

Музейната експозиция „Пътуване в света на Йордан Йовков” е посветена на известния български белетрист – Йордан Йовков. Село Красен се знае като едно от „Йовковите места” в Добруджа, защото тук писателят учителства най – дълго (1907 – 1912 г.) и създава първата си белетристична творба „Овчарова жалба”. В бившата сграда на Кметството е уредена реновирана експозиция, която представя творческата връзка на писателя с Добруджа. В старата прогимназия, чийто пръв директор е Йовков, е направена възстановка на стаята, в която той е живял и на класната стая, в която е преподавал.

Музейната експозиция "Дора Габе" в с. Дъбовик

Музейната експозиция „Дора Габе – дъщерята на Златна Добруджа” отваря врати през 1995 г. по идея на г-жа Стоянка Първева-кмет на с. Дъбовик, и е посветена на именитата поетеса Дора Габе,  родена  на 24 август 1888 г. в генералтошевското село Дъбовик. Дъщеря на  Петър Габе, преселник от Русия, публицист и общественик.  В реновираната музейна експозиция в сградата на НЧ „Дора Габе – 1940” с. Дъбовик,  са представени: гипсовата отливка от нейните ръце, ордените и  медалите, с които е била отличена, една от пишещите  й машини, както и много книги, фотоси и лични вещи, които разкриват невероятния творчески свят на поетесата.