Skip to content Skip to footer
Исторически музей гр. Генерал Тошево
Музеен обект
„Дора Габе”
Музейни обекти
„Йордан Йовков”
Работно време за всички музейни обекти на ИМ – Генерал Тошево

Всички музейни обекти са с безплатен вход, с Решение на ОбС гр. Генерал Тошево и Заповед на Кмета на Община Генерал Тошево.

Контакти

Свържете се с нас