Skip to content Skip to footer
събития

Предстоящи събития

Бъдете първите, които получават актуализации и новини за всички наши предстоящи събития, изложби и експозиции.

Очаквайте скоро предстоящите събития в Исторически музей-  Генерал Тошево, които ще бъдат качени седмица преди тяхното откриване!

За нас

Исторически музей -
Генерал Тошево

Територията на Община  Генерал Тошево е земя с древна история и култура. Хилядолетия наред в нея протичат интензивни демографски и миграционни процеси, които предопределят особената археологическа,  историческа, етнографска и етно – конфесионална специфика на региона, неговата превратна историческа съдба в новото време и културно-историческото му значение в историята на България.
Приятен престой!

Богатото археологическо минало на региона

Специализирани отдели

Археология

Откриване на древните тайни.

Етнография

Разнообразие на българската култура.

Нова и най-нова история

Преглед на съвременните исторически събития.
Музейни обекти

Експозиции на музея

Исторически музей - Генерал Тошево е създаден с Решение № 2 – 2 от 28 февруари 2006г. на ОбСъвет гр. Генерал Тошево. Във фондовете му се съхраняват движими културни ценности, които са част от културното наследство на Република България. Те са представени в три експозиции на музея:

1. Обекти в гр. Генерал Тошево
2. Обекти в село Дъбовик
3. Обекти в село Красен

Галерия