Skip to content Skip to footer
Loading Events

Гостуващата фотоизложба „Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа 1916 – 1918 г.” съдържа 26 броя фототабла с копия на снимки и документи, които проследяват развитието на Добруджанския въпрос от неговото възникване с подписването на Санстефанския договор от 3 март 1878 г., когато Румъния получава Северна Добруджа като компенсация за участието и във войната до 7 септември 1940 г., когато е подписана Крайовската спогодба, според която Южна Добруджа се връща в пределите на България. За реализиране на изложбата е използван богат архивен материал – снимки и документи както от фонда на Исторически музей – Тутракан, така и любезно предоставени от фонда на Националния военноисторически музей, Военноморския музей – Варна, Регионалните исторически музеи в Русе, Разград, Добрич и Силистра. Автор на изложбата е г-н Петър Бойчев – директор на Исторически музей – Тутракан.

Откриване – 05 ноември  –  14.00 часа. 

Изложбата ще гостува в Исторически музей гр. Генерал Тошево до 30.11.2013г. и е отворена за посещение всеки работен от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00 часа.