Skip to content Skip to footer
Loading Events

Като поминък, риболовът по река Дунав води началото си от праисторическите времена. Археологическите находки свидетелстват, че той е познат на траките, славяните и прабългарите, за които е бил основно средство за препитание. 

През своето хилядолетно съществуване град Тутракан е свързан неизменно с риболова, с плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските си работилници. С този древен занаят и поминък са се занимавали цели родове и фамилии.

В началото на ХХ век в Тутракан е имало повече от 5000 рибари, а на рибарския пристан е могло да се видят над 1000 лодки.

Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене” е открит през 1974 г. и е единствен в страните по поречието на р. Дунав. Създаден е, за да съхрани богатата материална и духовна култура, обществено устройство и бит на българите от крайдунавските рибарски селища. В музея могат да се видят оригинални предмети от бита на лодкари и рибари, както и множество фотоси и графики, които разказват за тежкия труд на рибарите.

Дунав се обитава от около 80 вида риби. Най разпространени сред тях са шаран, бяла риба, щука, мряна, чига, но най цените и едри екземпляри са сомът и моруната. Трудно е да се определи коя точно риба е емблематична за реката, но моруната безспорно би могла да претендира за това право. Тя е най – голямата от дунавските риби – на дължина достига до 6 – 7 метра, а на тегло до 300 – 400 кг. Най – голямата моруна, хващана в Дунавски води е тежала около 800 кг. Абсолютните рекорди са от река Волга. През 1924г. там е бил уловен 1228 – килограмов екземпляр дълъг 9 метра. Интересен факт е, че в древността от кожата на тези риби, хората са си шиели и дрехи. Но ако  причислим моруната за емблема на Дунав, то сомът е негов господар. Силни и борбени риби, трудни за улавяне, на всеки един рибар са нужни умения и качества, а също добра лодка и здрави мрежи, за да се справи с екземпляри от над 200 килограма. Сом с големина около 100 кг. има теглителна сила колкото една малка моторница.

Гостуващата изложба „ Гигантски риби по поречието на Дунав” се състои от 28 табла с репродукции на 53 архивни фотографии, които са запечатали гигантски моруни и сомове, уловени в българския участък  на река Дунав, от Видин до Силистра. Най-старата снимка е от 1942 г. – на моруна, която тежи 393 кг,  уловена край село Връв.