Skip to content Skip to footer
Loading Events

От 18.05. до 14.06. 2013 г., по повод Международния ден на музеите и европейската инициатива Нощ на музеите, в Исторически музей гр. Генерал Тошево гостува изложбата

„ЗА ЧЕСТТА И СЛАВАТА НА РОДИНАТА – НАГРАДНАТА СИСТЕМА НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ И НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян.

Изложбата включва общо 142 отличия – ордени, знаци, почетни звания и медали подредени по старшинство и периоди: от монархическата наградна система (1878 – 1944 г.), от т.нар. регентска емисия, раздавана през 1944 – 1946 г. и тези от периода на НРБ (1946 – 1991 г.).

Най-високите орденски степени от монархическата наградна система, показани в изложбата са І и ІІ степен на ордена “За военна заслуга” и ІІ степен на ордена “За гражданска заслуга” и техните звезди. Колекцията от ордени, почетни звания и медали, включени в наградна система на НРБ /1946-1991/, е пълна, като най-високото отличие е почетното звание “Герой на НРБ”, носителите на което са 58 души.

Почти без изключения, показаните монархически отличия са изработвани в чужбина, предимно по авторски проекти на чужденци. Знаците на почетните звания, ордените и медалите на НРБ са изготвени по проекти на български художници и скулптори и са отсечени в Български монетен двор в София.

Основната цел на изложбата е да запознаe музейната публика както с историята на българската наградна система, така и с високата художествена стойност на показаните образци като произведения на ювелирното изкуство.

Въпреки, че не е показано най-високото отличие от наградната монархическа система – орденът “Св. св. равноапостоли Кирил и Методий” и медалът “За наука и изкуство”, както и някои от емисиите и степените на редица ордени, изложбата дава представа как се е развивала българската наградна система в продължение на повече от столетие – до 1991 г., когато е отменена със закон.

Изложбата е снабдена с подробни текстове и анотации за създаването, статута и степените на отделните държавни отличия. Факторите за възникването и развитието им са различни – в зависимост от обществено-политическия живот на страната, участието й във войните за освобождение и обединение на българските земи, смяната на династиите и владетелите, необходимостта от ознаменуване на различни събития от българската история и др. През годините държавните награди претърпяват промени и развитие. Най-важната им функция обаче – да се връчват за заслуги и отличие на проявилите се в името на България – ще остане неизменна и в бъдеще!

Откриването на изложбата е на 18 май 2013 г. от 17.30 ч.