Skip to content Skip to footer
Loading Events

На 15 декември 2016 г. в Исторически музей гр. Генерал бяха наградени победителите в конкурса за презентация и рисунка на тема “Трета българска армия и освобождението на Северна Добруджа от румънска окупация (1916-1918)”, организиран от Община Генерал Тошево и Исторически музей. Той е заключителен етап от мероприятията по повод 100 години от боевете в Добруджа през Първата световна война. Победителите бяха определени след дълги дебати от тричленното жури в състав: Георги Георгиев – зам.-кмет на Община Генерал Тошево – председател, Елена Дочева – директор на ЦПЛР  –  Център за работа с деца и  Цветелина Христова – директор на Исторически музей – членове. В конкурса се включиха ученици от I до XII клас, като те бяха разпределени в три възрастови групи. Децата демонстрираха своите знания и умения в два раздела – за рисунка (живопис, графика, скулптура, апликация, колаж и др.) и за презентация (която да не съдържа повече от 25 слайда). В категория “Рисунка” първо място в първа възрастова група (І – ІV клас) спечели Преслав Атанасов Атанасов от Клуб „Компютърен свят” към ЦПЛР – Център за работа с деца град Генерал Тошево. Първо място в Раздел „Колаж” печели Дарина Драгомирова Панева от клуб „Сръчни ръце” – също към ЦПЛР – Център за работа с деца. В категория “Рисунка” в подгрупа ІХ – ХІІ клас, първа награда спечели Кристин Георгиева Маринова от ІХ „а” клас, на ПГЗ „Т. Рачински” град Генерал Тошево, с ръководител Димитър Митев. На второ място остана рисунката на Владимир Николаев Георгиев от Х „а” клас, на ПГЗ „Т. Рачински”, също с ръководител Димитър Митев. В категория “Презентация” първа награда в първа възрастова група (І – ІV клас) спечелиха Вяра Йорданова Георгиева и Стефани Владиславова Костадинова. И двете се подготвят в клуб „Компютърен свят“ към ЦПЛР- Център за работа с деца, с ръководител Марияна Стефанова. Във втора възрастова група (V – VІІІ клас) първа награда спечели Боян Георгиев Илиев от V „б” клас на СУ „Н. Вапцаров” град Генерал Тошево. На второ място остана презентацията на Илия Викторов Великов от клуб,, Компютърен свят“ към ЦПЛР – Център за работа с деца, а на трето място – Валери Яворов Стоянов от същия клуб. В последната трета възрастова група (ІХ – ХІІ) Радостина Георгиева Иванова от ХІІ клас на СУ „Н. Вапцаров” спечели първа награда. Второ място с презентациите си спечелиха Георги Костов Иванов от ІХ „а” клас на ПГЗ „Т. Рачински” и Виктория Мирославова Маринова от Х клас на СУ „Н. Вапцаров”. С трета награда беше отличен Стоян Георгиев Колев от Х „а” клас на ПГЗ „Т. Рачински”. В конкурса бяха получени и творби на ученици от ІІ „в” клас на 140 СУ „Иван Богоров” град София, с класен ръководител Елена Петрова.

Исторически музей благодари на всички  участници в конкурса!

Нека помним и не забравяме героите на България!