Skip to content Skip to footer
Loading Events

Изложбата „О, ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ” е посветена на 100-годишнината от написването на песента и 74-ата годишнина от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България. Посетителите ще могат да видят лични вещи, ордени, медали, документи на поета Любомир Бобевски – автора на текста на песента. Те са предоставени на РИМ – Добрич от неговия син Атанас Бобевски. В изложбата участва и Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – гр. Варна със снимки и документи, свързани с живота и дейността на Александър Кръстев – автор на музиката на химна.

Изложбата ще гостува в Исторически музей гр. Генерал Тошево до 30.11.2014г. и е отворена за посещение всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 ч.

Откриване – 29.10.2014г. в 10.30ч. в музея.