2010 © Исторически музей - Генерал Тошево. Всички права запазени. Изработка на сайт - SavovDesign
Изработка на сайт - SavovDesign
Уеб дизайн от SavovDesign
Информация за музея

Исторически музей - Генерал Тошево е създаден  през
2006 г. и е сред най - младите
музеи в нашата страна. Той  е наследник на музейните сбирки в региона, възникна-
ли през втората половина  на  миналия век.  Сега  във  фондовете  му се съхраняват
над
10 000 експоната,  които  са  част от културното наследство на Република Бълга-
рия. Те са представени в постоянните експозиции на музея в гр. Генерал Тошево и в
селата Дъбовик и Красен. Първата от тях проследява богатото археологическо мина-
ло на региона,  както  и  живота на добруджанеца от края на ХІХ и началото на ХХ в.
Специален   музеен   кът   в   нея    е   посветен   на   ген.   Стефан  Тошев – командващ  ІІІ - та  българска  армия  на добруджанския  фронт  по  време   на  Първата  световна  война  и  патрон на  града.  В  двора  на  музея  е  уреден лапидариум,   в   който   особен   интерес   представляват   тракийската   гробница   и   локомобилът.
Обекти в село Дъбовик

Експозицията   тук   е   посветена  на  именитата  българска  поетеса
Дора  Габе,  родена  на 
24  август  1888 г.  в  генералтошевското село
Дъбовик. Дъщеря  на  Петър Габе, преселник от Русия, публицист и
общественик.  Дора  Габе  разгръща  дарованието  си  и  в областта на
детската литература. Книгите  й  за деца от
20-те до 60-те години са
настолно  четиво  на няколко поколения български деца, принадле-
жат към класиката на детското литературно наследство. От
1917 до
края  на  живота  си  тя  развива  активна  преводаческа  дейност. В музейната експозиция в родното и село  могат  да  се  видят  гипсовата  отливка  от  нейните ръце,  ордените  и  медалите, с  които  е   била  отличена,  една  от  пишещите  й машини, както и много книги, фотоси и лични вещи, които разкриват невероятния творчески свят на поетесата.
                                                                  Обекти в село Красен

                                                                  Село Красен  е  известно  като  едно  от  “Йовковите места”  в Добруджа, защото тук
                                                                  писателят   учителства   най - дълго   (
1907 – 1912  г. )    и    създава   първата   си
                                                                  белетристична творба  “Овчарова жалба”.  Днес  в бившата сграда на Кметството е
                                                                  уредена постоянна експозиция, която представя творческата връзка на писателя
                                                                  с  Добруджа.   А   в   старата   прогимназия,   чийто   пръв   директор   е   Йовков,   е
                                                                  направена възстановка на стаята,  в  която  той  е  живял,  и  на  класната  стая,  в
                                                                  която е преподавал. Интерес за гостите на Община Генерал Тошево представляват и:  Филиповата  кръчма  в  с.  Красен,  в  която  Йордан  Йовков  е  открил  много  от  прототипите  на  своите  герои ; мелницата  в  с.  Изворово,  където  се  развива действието на драмата “Албена”.